REJESTR STOWARZYSZEŃ

REJESTR STOWARZYSZEŃ


Portal re-sto.pl został stworzony w celu umożliwienia publikowania starostwom powiatowym oraz urzędom miejskim na prawach powiatu rejestrów i ewidencji stowarzyszeń oraz klubów sportowych.


Przygotowana na portalu re-sto.pl indywidualna strona Państwa jednostki może być powiązana z podmiotową stroną BIP, co w efekcie pozwala na łatwą realizację obowiązku związanego z koniecznością upublicznienia online rejestru stowarzyszeń/fundacji zwykłych działających na terenie danego powiatu. Portal w sposób bezpośredni współpracuje z systemem: RESTO - System rejestracji stowarzyszeń

Dzięki połączeniu aplikacji stacjonarnej RESTO, służącej do prowadzenia szczegółowej ewidencji stowarzyszeń a portalem re-sto.pl, otrzymujemy rozwiązanie kompleksowo realizujące zadania ustawowe przewidziane literą prawa. Usługa Re-sto.pl realizowana jest za pośrednictwem serwera firmy ARISCO, na którym zakładana jest podmiotowa strona klienta i udostępniany jest wykaz wyeksportowanych z systemu RESTO stowarzyszeń. Komunikacja pomiędzy dedykowaną platformą internetową re-sto.pl, a stacjonarną aplikacją RESTO zainstalowaną w Państwa jednostce odbywa się w sposób automatyczny. Korzystając z platformy re-sto.pl oddają Państwo do dyspozycji mieszkańców doskonałe narzędzie umożliwiające sprawne odnalezienie interesującego ich stowarzyszenia, bez konieczności kontaktu z urzędem.

Zapraszamy na stronę demonstracyjną: przykładowa strona powiatu


System RESTO działa w oparciu o podstawę prawną:
1. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw,
2. Rozporządzenie w sprawie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
3. Ustawa o sporcie,
4. Rozporządzenie w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Kontakt:
ARISCO Sp. z o.o.
www.arisco.pl
sprzedaz@arisco.pl
+48 42 648 03 25